logo-vodu
اخباراقتصادی-داخلی
                  
۱۳۹۶/۰۴/۱۲
                
6 سال قبل

گام جدید دولت در حمایت از تولید داخلی

دستاوردهای دولت-قاچاق

هیئت وزیران در جلسه روز گذشته خود خرید ۱۱۴ قلم کالا که مشابه آن در داخل تولید می شود را ممنوع اعلام کرد .

این تعداد کالا به پیشنهاد وزارت صنعت، معدن و تجارت و بمنظور حمایت از تولید داخلی به فهرست کالاهائی که برای دستگاه های دولتی به صورت مستقیم یا با واسطه پیمانکاران خرید آنها از خارج ممنوع شده است، افزوده شده است.
در سالهای اخیر در دو مصوبه ۱۸۳ و ۱۸۱ کالای خارجی نیز مشمول ممنوعیت خرید شده بودند که با احتساب آنها خرید ۴۷۶ قلم کالای خارجی برای دستگاه های اجرائی به هرعنوان ممنوع بوده و ملزم هستند که از کالای داخل استفاده کنند.
در خصوص بخش خصوصی نیزعلی رغم پیشنهاد دولت مبنی بر اعمال برخی محدودیتها در خرید کالای خارجی، مجلس شورای اسلامی صرفا ابزار تعرفه را مورد تائید قرار داد و به این ترتیب اگر برخی از کالاهای خارجی در بازار مشاهده می شوند، مشروط به اینکه از مسیر قانونی وارد شده باشند با اعمال تعرفه مورد تصویب انجام شده است.
همچنین در خصوص مواردی که از مسیر قاچاق به کشور وارد می شوند در دو سال اخیر با تجهیز گمرکات به ابزار های کنترلی و افزایش مراقبت ها و تلاش پیگیر تمامی دستگاه های مسئول میزان قابل توجهی از حجم قاچاق در کشور کاسته شده است.
به نظر می رسد که در این مرحله نیاز به سطحی از تعهد اجتماعی در میان مردم هستیم که از تولید کنندگان داخلی حمایت کنند و این مجال را در اختیار واردکنندگان کالاهای خارجی برای افزایش واردات نگذارند.
هیچگاه تولید داخل در هیچ کشوری بدون برخورداری از حد معین و مشروطی از حمایت قانونی و اجتماعی رشد نکرده است و در این مرحله لازم است که مردم شریف و فهیم ایران با دست رد به تولیدات خارجی در عمل و همگام با دولت و مجلس از تولید کنندگان داخلی حمایت کنند.


منبع:خبرگزاری ایرنا/

پست های مرتبط