logo-vodu
اخبار علمی-خارجی
                  
۱۳۹۶/۱۱/۱۱
                
5 سال قبل

پیوند گوش هایی که از سلول های بیمار درست شده اند

گوش-خارجی

محققان چینی موفق شدند به یک گروه پنج نفره از کودکان گوش های جدیدی پیوند بزنند که با استفاده از سلول های خود این کودکان و بر اساس الگوهای چاپ سه بعدی از گوش سالم آنها ساخته شده بودند.

از ساینس الرت، تمامی این کودکان ۶ تا ۱۲ ساله ه میکروتیا مبتلا بودند؛ میکروتیا وضعیتی است که در آن قسمت خارجی گوش تغییر شکل می یابد.
در مورد این کودکان، این وضعیت یکطرفه بود و تنها یک گوش را مبتلا کرده بود بنابراین محققان توانستند با تهیه اسکن های با وضوح بالا از گوش های سالم این کودکان، گوش های جایگزین آنها را بسازند.
بر این اساس، محققان مهندسی بافت و جراحان پلاستیک چینی کارایی این روش را برای انسان ها ثابت کرده اند. این روش می تواند به افراد مبتلا به میکروتیا یا سایر وضعیت های مشابه زندگی جدیدی بدهند.
محققان در این تحقیق، سلول های غضروفی موسوم به ‘کندروسیت’ را از گوش های سالم این کودکان استخراج کردند و سپس از آنها از طریق کشت سلولی برای تولید یک گوش جدید و قرینه برای سمت دیگر سر استفاده کردند.
محققان برای این کار، با کمک توموگرافی کامپیوتری یا سی تی اسکن گوش های سالم، یک چارچوب چاپی سه بعدی ساختند تا گوش در حال پرورش بتواند روی آن رشد کند.
با گذشت زمان، سلول های طبیعی تقریبا جایگزین تمام داربست مصنوعی شدند و به این ترتیب کار ساخت گوش های جدید به پایان رسید و بعد از آن تنها چند جراحی کوچک پلاستیک روی این گوش ها انجام شد.
محققان خاطر نشان کردند: این نوع فناوری زیستی چند ساله است اما کاربست موثر آن روی انسان، اولین بار است .
اولین پیوند این نوع گوش ها ۳۰ ماه پیش انجام شد که چشم انداز طولانی مدت مثبتی را برای استفاده از این روش نشان می دهد.
محققان در مقاله ای در رابطه با این تحقیق نوشتند که آنها توانسته اند با موفقیت گوش های خارجی این بیماران را طراحی کرده، بسازند و احیا کنند.
این پژوهشگران در عین حال متذکر شدند که برای اجرای این کار نمونه به صورت عملیات بالینی و معمول، هنوز به ارزیابی های بیشتر نیاز است .
این تحقیق در نشریه EBioMedicine منتشر شده است.


منبع:خبرگزاری ایرنا/

پست های مرتبط